sport media marketing s.r.o. just fight hayashi Praha CM CM ČSZK Za podpory Nadace ČEZ MŠMT ČR

WATEJITSU

Wa-te jitsu patří mezi bojové umění v České republice mezi nejmladší i když historické kořeny používaných technik sahají na Okinawu a ještě dál do Číny.

Wa - harmonie, souznění, mír. Tento typický japonský princip se pokouší spojit čistotu a harmonii ducha s kosmickou energií. V tomto smyslu je to ekvivalent Ju. Wa je také jednota mezi kosmickými a lidskými silami. Wa podmiňuje tím pádem také všechna umění Gei a vědy Jutsu - a pokouší se tak uvést do souladu materiální aspekty s objemem duševní energie. Wa proto chápe jako základní princip vesmíru, zároveň tvůrce a ničitel, pozitivní a negativní. Je identický s čínským Tao, které v podobném postupu sjednocuje obě síly Yin a Jang. Je také identické se zen-buddhistickým Do, nejvyšší cestou, kterou musí lidé jít, aby dosáhli harmonie.

Te - ruce, které stojí u všeho krásného, co spatřilo světlo světa, ruce jako jedinečný nástroj patřící lidské bytosti.

Jitsu - pravda je jenom jedna a každý adept, učeň bojového umění hledá v něm svou jedinou, kterou možná na světě nikdy nenajde. Čím více za ní jde, tím více se mu jeho pravda ztrácí v dálce, více a více za ní jde, ale svou pravdu nemůže nalézt.

Do - cesta, Do je návrat k prvopočátku, ke zdroji všeho bytí. V moři Do zaniká utrpení a dochází ke smíru se sebou samým. Znak ukazuje hlavu a chůzi. V chůzi našli velcí vždy cestu, která jde k nitru člověka. Většina se tomu vysmívá. Nic není zvláštního v chůzi. Do je hlava a chůze a nic většího nikdo mezi nebem a zemí nenašel. Pro Wa-Te Jitsu je Do ve smyslu bojového umění cesta k tělesnému a duchovnímu ovládání sebe samého.

Volně přeloženo znamená Wa-te jitsu Do-cesta harmonie opravdových rukou, harmonie rukou - opravdová cesta, harmonie rukou jako obrovský dar člověku k přežití v nelehkých podmínkách přírody, k vytváření obydlí, k zajištění potravy, k pohlazení, ale také k obraně v případě nutnosti.

Co je to Wa-Te jitsu
Wa-te jitsu je sebeobranný systém odpovídající dnešním potřebám moderního člověka při zachování všech poznatků z bojových umění. Ve Wa-te jitsu jsou zachovány všechny posloupnosti výuky od základních technik až po výuku kat a rozvoj vnitřní energie. Výhodou Wa-te jitsu je, že již od prvopočátku se studenti tohoto bojového systému učí konkrétním obranám, které jsou zakódovány ve zkušebním řádu.

Tyto aplikace sebeobrany se cvičí již od nejnižšího technického stupně. Tím se studenti Wa-te jitsu učí okamžitě reagovat potřebnou obranou na určitý útok, zjišťují, že špatně provedená obrana z jejich strany je neúčinná. Obránce se snaží neustále lepit na útočníka, tím snižuje počet technik, které může útočník použít a zároveň může sám útočit na citlivá místa, tlakové body na těle útočníka. Střídáním cvičenců mezi sebou se učí své techniky na útočníky různě velké, malé, štíhlé, tlusté.

Cvičenci se učí úderům, kopům, pákám a tlakovým bodům na lidském těle, které pomáhají útočníka pacifikovat. Z těchto dílčích technik se skládají dané kombinace, které cvičenec později aplikuje v různých obměnách a tím si vytváří vlastní repertoár sebeobrany. Toto je další výhoda Wa-te jitsu do.

Student je nevědomky nucen k vlastní iniciativě a tím je postaráno o jeho další vývoj i po stránce psychické. Rozvoj je dán pěti cestami - cesta morálky, cesta meditace, cesta moudrosti, cesta osvobození, cesta dokonalého poznaní. Těmito cestami se student Wa-te jitsu dovede k samostatnosti, k vlastnímu logickému uvažování, k zájmu o vlastní tělo a jeho funkce. V zásadě se naučí sebezdokonalování, sebeovládání a v první řadě sebeobraně.

Principy Watejitsu
Každý systém bojových umění a sebeobrany se řídí určitými principy, které se musí dodržovat a pochopit, aby student bojového umění a sebeobrany mohl učivo obsažené ve cvičení zvládnout. Již dlouho své studenty vedu k tomu, aby cvičení systému studovali, nejen v rámci pohybu, ale aby se naučili cítit své tělo při určitých pohybech, to je při obraně, útoku, pákách, přísunech, odsunech, protože Wa-te jitsu se musí studovat, ne jen cvičit. Proto je od pradávna zdůrazňováno nejen fyzické cvičení, ale i stránka psychická.

zpět
Klub vyvolených Videa Celebrity schválené pořady Naši úspěšní výsledky
VÝSLEDKY NP JKA 15.2.2020
21.02.2020  V příloze naleznete výsledky ... číst >>
48. NORTHBOHEMIA 2016
18.10.2016  Výsledky turnaje v karate ... best replica watches https://www.paybestwatch... číst >>
NP ČSKE - 2.kolo
09.06.2014  V odkazu naleznete výsledky turnaje ...  číst >>
ME JKA 2014 (MLÁDEŽ, MASTERS)
26.05.2014  V příloze naleznete výsledky Evropského šampionátu, který se konal... číst >>
MČR SENIORŮ ČSKE
01.04.2014  Výsledky mistrovství republiky seniorů a masters v karate Českého... číst >>
LEON OPEN 2014
01.04.2014  Výsledky turnaje v kickboxu ... číst >>
NP JKA - 14.3.2014
19.03.2014  Výsledky 1. kola národního poháru Českého svazu karate JKA ... číst >>
3. Národní pohár- Praha
21.02.2014  8.2.2014 se v Praze konalo 3. kolo Národního poháru v tradičním karate... číst >>
Výsledky - MČR kadetů a školní mládeže 2014
21.02.2014  Výsledky - MČR kadetů a školní mládeže 2014 číst >>
EKOBENA LIGA 2014 (1. kolo)
01.02.2014  Výsledky naleznete v záložce "web". číst >>

všechny výsledky >>