sport media marketing s.r.o. just fight hayashi Praha CM CM ČSZK Za podpory Nadace ČEZ MŠMT ČR

KARATE SHORINRYU

Existuje mnoho stylů karate. Styl Shorin-ryu je umění sebeobrany, ale také to může být i sport. Je to tradiční styl karate, zdůrazňující životní filosofii. Prostřednictvím cvičení tradiční formy Shorin-ryu karate se může rozvíjet osobnost každého člověka a to bez ohledu na jeho věk. O vývoji karate je těžké nalézt skutečnou pravdu o jeho historii. Přesto však existuje několik možností, kterým lze uvěřit a jiné, které budou jen pouhé legendy.

SHORIN-RYU.
Samotné slovo Shorin-ryu je možné volně přeložit jako "lesní piniová škola". Při rozdělení slova dostaneme tyto významy: SHORIN = okinawském dialektu Uchinango výraz pro klášter Shaolin; RYU = učební metoda.

HISTORIE SHORIN-RYU
V kláštěře Shaolin, ležícím v Číně v provincii Henan, rozvíjeli po staletí mniši, jako první, shaolinskou formu boje, zvanou Kenpo, nebo-li Chuan-fa (Chuan=metoda; Fa=pěst). Tento klášter dal postavit v roce 477 našeho letopočtu čínský císař Siao-wen jako poctu buddhistickému učiteli Bhadrovi. Prostřednictvím tohoto umění boje se mniši učili cvičením kontrolovat své tělo, ducha a svou mysl.

V 8.století začali první Číňané postupně obydlovat Okinawu a tak začali domorodé obyvatelstvo zasvěcovat do tajů technik Chuan-fa, jak se tyto vyučovaly v klášteře Shaolin. Okinawci spojili jejich systém s již existujícími prvky jimi vytvořeného systému boje beze zbraně a dál tento systém pod názvem TE (technika), nebo TODE (čínská technika) začali dále rozvíjet. S postupem času z něj vytvořili doslova "smrtící" systém, založený výlučně na sebeobranným pojetí. V roce 1479 došlo, po déle trvajících mocenských nepokojích, ke svržení dynastie Sho. Nový okinawský král Sho-shin vydal královský výnos Haitorei, kterým zakazoval pod trestem smrti každému, bez výjimky, nosit zbraň. Aby se obyvatelé Okinawy mohli bránit proti ozbrojeným královským přisluhovačům, museli se začít učit umění Tode. Během 17.století Japonci svou okupací Okinawy a následnou krutostí vůči domorodému obyvatelstvu tyto donutili k ještě intenzivnějšímu rozvoji Tode. Obyvatelé, převážně z řad místní šlechty, byli nuceni rozvíjet tento bojový systém tak, aby jejich techniky byly stejně účinné, jako smrtící zbraně okupantů. Z tohoto systému boje bez použití zbraně vznikl souběžně i systém boje s použitím zbraní, který praktikovalo obyvatelstvo tvořené z řad rolníků, zemědělců, rybářů a jiných profesí. Tento systém dostal název Kobudo. Zbraně Kobudo byly tvořeny převážně z předmětů denní potřeby a z pracovních nástrojů. Později bylo Tode přejmenováno na Okinawa-te (okinawská technika) a až mnohem později byl okinawskými mistry pojmenován na Karate (prázdná ruka).

Kolem roku 1880 začal na Okinawě učit Choshin Chibana , okinawský rodák, bojový styl, který později dostal název Shorin-ryu karate. Existují dva hlavní styly Shorin-ryu a to Kobayashi Shorin-ryu (zakladatel Choshin Chibana) a Matsubayashi Shorin-ryu (zakladatel Shoshin Nagamine). Po smrti velkého mistra Choshin Chibany převzal výuku v Matsubayashi-ryu mistr Nakazato Shugoro, který byl rovněž samotným žákem mistra Chibany. Mezi další významné osobnosti, kteří byli přímými žáky mistra Chibany, patří bezesporu mistr rodu Higa - Yuchoku Higa (Hanshi 10.Dan), zakladatel stylu Shorin-ryu Kyudokan. Z linie tohoto rodu pocházejí další významní mistři této školy jako Jintatsu Higa 8.Dan Kyoshi, Minoru Higa 9.Dan Hanshi a Oscar Higa 9.Dan Hanshi. Styl Shorin-ryu Kyudokan je rozšířen ve 20 zemích celého světa. Česká asociace Shorin-ryu karate obdržela jako jediná organizace v ČR od World Okinawan Shorin-ryu Kyudokan Karate-do Federation se sídlem ve městě Naha na Okinawě CERTIFIKÁT, potvrzující organizaci ČASK jako jediného zástupce W.O.S.K.K.F. stylu Shorin-ryu Kyudokan pro Českou republiku.

ČESKÁ ASOCIACE SHORIN-RYU KYUDOKAN
Myšlenka na vznik České Asociace Shorin-ryu Kyudokan se začala rodit ve chvíli, kdy pár "skalních cvičenců" z tradičního karate začalo hledat cestu, jak navázat na skutečně původní, tradiční karate a ne být jen členem organizací, které se sice za tradiční vydávají, ale přitom praktikují pouze soutěžní pojetí Shotokan. V té době se začali zúčastňovat seminářů pod vedením ing. Ladislava Klementise 7.Dan Goju-ryu.

Konkrétní podobu začala tato myšlenka nabývat v roce 2001, kdy byl na doporučení ing. Klementise kontaktován panem Romanem Berným mistr Oscar Higa 8.Dan Kyoshi, technický ředitel stylu Shorin-ryu Kyudokan. Na základě jeho velice vstřícného postoje byl tento kontakt rozvíjen. V roce 2002 byla založena Česká Asociace Shorin-ryu Kyudokan (ČASK) a pan Oscar Higa přijal od přípravného výboru pozvání navštívit Českou republiku. V srpnu téhož roku pak byla na MV ČR zaregistrována Česká Asociace Shorin-ryu Kyudokan (ČASK) jako občanské sdružení a následně v září byla svolána ustavující Valná hromada za účasti zástupců všech oddílů, sdružených v ČASK, na které byli zvoleni představitelé této organizace.

V listopadu 2002 pak mistr Oscar Higa zahájil prvním seminářem, který se konal v Jičíně za účasti téměř stovky cvičenců z celé ČR, svou činnost v ČASK jako její technický ředitel. V květnu následujícího roku se pak uskutečnil další seminář v Praze. Letos v říjnu se konal v pořadí již třetí seminář opět v Jičíně. Již nyní je zaznamenán velmi pozitivní ohlas na tyto semináře, na kterých mistr Higa vyučuje původní okinawský styl karate v té podobě, ve které jej poprvé představil mistr Gichin Funakoshi na půdě Japonska, a z kterého později jeho žáci vytvořili styl Shotokan. Jako důsledek těchto seminářů stoupá následně i zájem o tradiční okinawskou školu Karate-do Kyudokan, kterou ČASK v ČR prezentuje. Škola Shorin-ryu Kyudokan je tradiční školou ne svým názvem, ale především svou historií, která díky své generační linii přímo navazuje na učení mistra Yasutsune Itosu, velikého okinawského experta.

ČASK je jedinou organizací v České republice, která vůbec poprvé získala v historii karate pro naši zemi CERTIFIKÁT od světové organizace World Okinawan Shorin Ryu Kyudokan Karate-do Federation (WOSKKF), potvrzující členství ČASK v této světové organizaci a zároveň i povolení k šíření učení okinawské školy karate Shorin-ryu Kyudokan v ČR.

zpět
Klub vyvolených Videa Celebrity schválené pořady Naši úspěšní výsledky
VÝSLEDKY NP JKA 15.2.2020
21.02.2020  V příloze naleznete výsledky ... číst >>
48. NORTHBOHEMIA 2016
18.10.2016  Výsledky turnaje v karate ... best replica watches https://www.paybestwatch... číst >>
NP ČSKE - 2.kolo
09.06.2014  V odkazu naleznete výsledky turnaje ...  číst >>
ME JKA 2014 (MLÁDEŽ, MASTERS)
26.05.2014  V příloze naleznete výsledky Evropského šampionátu, který se konal... číst >>
MČR SENIORŮ ČSKE
01.04.2014  Výsledky mistrovství republiky seniorů a masters v karate Českého... číst >>
LEON OPEN 2014
01.04.2014  Výsledky turnaje v kickboxu ... číst >>
NP JKA - 14.3.2014
19.03.2014  Výsledky 1. kola národního poháru Českého svazu karate JKA ... číst >>
3. Národní pohár- Praha
21.02.2014  8.2.2014 se v Praze konalo 3. kolo Národního poháru v tradičním karate... číst >>
Výsledky - MČR kadetů a školní mládeže 2014
21.02.2014  Výsledky - MČR kadetů a školní mládeže 2014 číst >>
EKOBENA LIGA 2014 (1. kolo)
01.02.2014  Výsledky naleznete v záložce "web". číst >>

všechny výsledky >>