sport media marketing s.r.o. just fight hayashi Praha CM CM ČSZK Za podpory Nadace ČEZ MŠMT ČR

Informace ke sportovní činnosti svazu JKA v souvislosti s Covid


Vážení sportovní přátelé,

Zasíláme informaci k znovuzahájení sportovní činnosti v oddílech a klubech. Při zahájení činnosti je nutné dodržovat mimořádné opatření Vlády ČR tak, jak bylo přijato 30.4.2020.

Nyní NSA ještě odeslala žádost na MZ CR k schválení a jednoznačnému vysvětlení pro úpolové sporty s kontaktem, u nás tedy pro disciplinu kumite, tak doporučujeme preferovat technické nácviky, výuku a treninky kata a kondiční a pohybové průpravy s dodržením rozestupů min. 2 m. Jakmile bude vydáno stanovisko MZ CR k vládnímu opatření, tedy ke kontaktu sportovců, budeme vás o tom informovat.

K porozumění a chápání mimořádného opatření může posloužit a pomoci výkladové stanovisko, které přikládáme dále:

AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR
(PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO)

Na jednání 30. dubna 2020 přijala Vláda ČR v rámci postupného zmírňování opatření proti šíření koronaviru usnesení č. 490 a č. 493, kterými nově upravuje rozsah omezení volného pohybu osob, mimo jiné i dosud nastavené podmínky pro sportování.

Veškerá opatření dle Usnesení 490 a 493 jsou účinná ode dne 11. 5. 2020 od 00:00 hod.

Nová usnesení opět zmírňují dosavadní dosud platná omezení. Nadále však je sportovní činnost limitována a je potřeba dodržovat při sportování stanovené podmínky.

ČUS vydává stanovisko k aktuálním usnesením vlády, aby nedocházelo k mylným výkladům a k porušování nařízených pravidel prevence proti šíření koronaviru. Dikce a souběh usnesení ztěžují přesný výklad v některých oblastech sportovních činnosti, a proto může být toto stanovisko dále upřesňováno na základě další komunikace se státními orgány.

Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 30. 04. 2020 č. 490 a 493, účinný od 11. 5.

Závěry z výkladového stanoviska:

1.Trvá nadále zákaz přítomnosti veřejnosti ve vnitřních bazénech. Otázka výkonu organizované sportovní činnosti ve vlastním dlouhodobě pronajatém vnitřním bazénu je nejasná, a proto doporučuji konzultovat s Národní sportovní agenturou a rovněž příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.

2. V případě organizovaného sportu platí shodný režim pro vnitřní i venkovní sportoviště, zejména: max. 100 osob, bez roušky, pouze WC.

3. Vykonávat sportovní činnost na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech lze v počtu max. 100 osob a bez šaten (pouze WC).

4. Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je explicitně stanovena pouze pro organizovaný sport (amatérský i profesionální), a to pouze pro sportovce. V případě sportování veřejnosti na venkovních sportovištích doporučuji sledovat výklad orgánů státní správy.

5. Lze pořádat sportovní akce (veřejné i soukromé) v maximálním počtu 100 současně přítomných osob.

6. Lze pořádat jednání spolkových orgánů v maximálním počtu 100 osob.

7. Sportování veřejnosti na vnitřních sportovištích je možné pouze s rozestupy (2 m) a s ochranou dýchacích cest.

Prosíme všechny k respektování nařízení, k dodržování pravidel hygieny a k ohleduplnosti, i směrem ke správcům a provozovatelům sportovišť.

Stanoviska a návody budou ČUS vydávána vždy až v okamžiku, kdy budou nastaveny a známy konečné podmínky pro řešení těchto situací - například postupem schváleným a vyhlášeným Vládou ČR.

Jako svaz vás budeme dále informovat o činnosti svazu v jednotlivých úsecích (reprezentace, trenéři, rozhodčí atd), která budou rozesílána cestou jednotlivých úseků. Aktualizace kalendáře akcí JKA ČR bude provedena s ohledem na budoucí vývoj situace okolo Covid-19 v průběhu měsíce května až června, ale prakticky lze zkonstatovat, že v období II.čtvrtletí (březen až květen) byly veškeré akce JKA již zrušeny. Pro následující období (měsíc červen a dále) plánujeme zachování akcí v rozsahu stanoveném platným kalendářem akcí.
Uskutečnění krajských přeborů je v kompetenci jednotlivých krajských svazů, které si musí samostatně rozhodnout o jejich konání. Nicméně jako svaz budeme akceptovat přesunutí jejich konání na září případně říjen 2020.

V případě potřeby neváhejte a obraťte se na mne mailem nebo telefonicky. Děkuji

S pozdravem
--
Richard Růžička
[ web ]  [ zpět ] 

Soubory k článku

VIP club Videa Celebrity schválené pořady Naši úspěšní výsledky
VÝSLEDKY NP JKA 15.2.2020
21.02.2020  V příloze naleznete výsledky ... číst >>
48. NORTHBOHEMIA 2016
18.10.2016  Výsledky turnaje v karate ... číst >>
NP ČSKE - 2.kolo
09.06.2014  V odkazu naleznete výsledky turnaje ...  číst >>
ME JKA 2014 (MLÁDEŽ, MASTERS)
26.05.2014  V příloze naleznete výsledky Evropského šampionátu, který se konal... číst >>
MČR SENIORŮ ČSKE
01.04.2014  Výsledky mistrovství republiky seniorů a masters v karate Českého... číst >>
LEON OPEN 2014
01.04.2014  Výsledky turnaje v kickboxu ... číst >>
NP JKA - 14.3.2014
19.03.2014  Výsledky 1. kola národního poháru Českého svazu karate JKA ... číst >>
3. Národní pohár- Praha
21.02.2014  8.2.2014 se v Praze konalo 3. kolo Národního poháru v tradičním karate... číst >>
Výsledky - MČR kadetů a školní mládeže 2014
21.02.2014  Výsledky - MČR kadetů a školní mládeže 2014 číst >>
EKOBENA LIGA 2014 (1. kolo)
01.02.2014  Výsledky naleznete v záložce "web". číst >>

všechny výsledky >>